החלפת קוי מים בקריית אתא

החלפת קוי מים קריית אתא

שם הלקוח: תאגיד המים של קריית אתא

היקף כספי: 1 מליון ש"ח

סטטוס: בהתנעה

הטמנת קוי מים מפלדה בקטרים משתנים של עד "6 מסוג APC4 וקוי ביוב מ-PVC, לרבות חיבורי בתים וחיבורי אביזרים, פיתוח ושיקום אזורי, עבור תאגיד "מעיינות אתא"