ניהול אחזקת תוואי המטרונית

פרויקט ניהול אחזקת תוואי המטרונית מטרופולין חיפה

שם הלקוח: חברת יפה נוף

אנו משמשים  כמנהלי האחזקה של תוואי המטרונית במטרופולין חיפה מטעם חב' יפה נוף. הפעילות כוללת את ניהול האחזקה של התחומים הבאים: מעקות וגדרות, שילוט ותמרור, ניקיון וגינון, עבודות בטונים, ניהול צוות סיוע, עבודות חשמל ואחזקת מיסעה.